Kontakty

Obchodné meno: Stavebniny DUMA s.r.o.

IČO: 47 590 963
IČ DPH: SK2023972302

Adresa: Zvolenská cesta 47, Pliešovce 962 63

Tel:   0905 337 213

e-mal: stavebniny@durco.sk

Bankové spojenie: UniCreditBank a.s., Zvolen Číslo účtu: 1239403009/1111

 

Otváracie hodiny 2019

 

Pondelok - Piatok 7:00 - 17:00

Sobota 7:30 - 16:00

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Sme radi, že ste zavítali na našu stránku a stali sa našimi zákazníkmi. Ďakujeme za prejavenú dôveru a zaväzujeme sa, že budeme chrániť Vami poskytnuté osobné údaje. Informácie o našich zákazníkoch sú zhromažďované a uschovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky. Spoločnosť Stavebniny DUMA s.r.o. využíva Vami poskytnuté údaje len pre internú potrebu spoločnosti a neposkytuje ich tretím stranám. Výnimkou je Slovenská pošta a externý dopravcovia, ktorým sú údaje poskytované v minimálnom rozsahu, ktorá je nutný pre dodanie Vášho tovaru. Všetci členovia spoločnosti DUMA s.r.o., ktorí prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi boli poučení o správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi.

Pre kvalitné zabezpečenie služieb potrebujeme od našich zákazníkov určité údaje:
Pri nákupe na www.stavebniny-duma.sk je nutná registrácia, svoje údaje zadávate pri prvej objednávke alebo pri registrácii do internetového obchodu. Získavame od Vás len tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na spracovanie Vašej objednávky (potrebný zoznam vyžadovaných údajov nájdete nižšie), nezneužívame Vaše telefónne číslo pre marketingové účely, kontaktujeme Vás len v spojitosti s vybavením a doručením objednávky, neposielame otravné e-maily: na Vašu e-mailovú adresu, zasielame potvrdenie o prijatí objednávky, informáciu o odoslaní tovaru.

Ochrana osobných údajov zákazníkov - podrobné informácie v zmysle zákona š. 1222/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
1) Prevádzkovateľ internetového objednávkového systému www.stavebniny-duma.sk
Stavebniny DUMA s.r.o.
Zvolenská cesta 47
962 63 Pliešovce
IČO
47 590 963
Prevádzkovateľ získava údaje pomocou formulára pri registrácii do internetového obchodu. Prevádzkovateľ poskytuje sprostredkovateľovi za úšelom dodania tovaru údaje: meno, priezvisko, adresu a telefónne číslo.
2) Účel spracúvania osobných údajov:
- vystavovanie daňového dokladu
- doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru
- doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním tovaru zasielaného na dobierku
- potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru- telefonicky a prostredníctvom elektronickej pošty
- zasielanie informačných elektronických správ, ak o túto službu prejaví zákazník záujem
3) Zoznam získavaných osobných údajov prostredníctvom objednávkového formulára
- meno
- priezvisko
- adresa bydliska
- e-mail
- telefónne číslo
- názov firmy
- IČO
- DIČ
4) Nutnosť poskytnutia osobných údajov
Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nebude možné spracovať prijatú objednávku. Z tohto dôvodu je zákazník povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky.
5) Poskytnutie údajov tretím stranám
Osobné údaje neposkytuje žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru.
6) Zverejnenie údajov
Spoločnosť Stavebniny DUMA s.r.o. získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.
7) Likvidácia osobných údajov
Likvidácia údajov je vykonávaná v súlade s predpismi podľa platnej legislatívy SR.

Kategórie

Kontaktujte nás už dnes

Tel: 045/55 19 043