Dezinfekčný gél na ruky 500 ml s vitamínom + dávkovač Clean&Fresh

Dezinfekčný gél na ruky 500 ml s vitamínom + dávkovač Clean&Fresh
Obj. číslo:
9074
Popis:
Cena bez DPH
4,92 €
Cena s DPH
5,90 €
Dostupnosť:
skladom 2 ks
Obsah balenia:
0,5 ks ks
(2,95 € s dph / L)

ks

DEZINFEKČNÝ ROZTOK NA RUKY:
Upozornenie:
- Nebezpečenstvo. Veľmi horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne podráždenie očí.
- Uchovávajte mimo dosahu detí, tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohńa a iných zdrojov zapálenia.
- Nefajčite!
- Nádobu uchovávajte tesne uzavretú na dobre vetranom mieste, v chlade a chráňte pred slnečným žiarením.
PO POŽITí:
Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky ak je to možné odstráňte ich a pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie oči pretrváva vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
- Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: Prestaňte gél používať. Ak podráždenie pokožky pretrváva vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
- Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/regionálnymi predpismi.
Návod na použitie:
- Naneste 3-5 ml neriedeného prípravku na pokožku rúk, rozotrite a nechajte vyschnúť.
- Neoplachujte.
- Vhodné do školy, na cestovanie a po každom použití toalety.
Zloženie: Etylalkohol, voda, glycerín.
Učinná látka: Etylakohol 62 g v 100 g

Kategórie

Kontaktujte nás už dnes

Tel: 045/55 19 043