Obchodné podmienky


Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 1-7 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim.
Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci.
Rozvoz tovaru zaisťujeme po celej Slovenskej republike. Náklady na dopravu tovaru rozlišujeme podľa zvoleného spôsobu. Konkrétny spôsob dodania si zvolí kupujúci v objednávke (ručne vypíše do poznámky pri objednávke).

Pri objednávke nad 15.000,- vrátane dph vyžadujeme platbu vopred.

Cenník dopravy

1. Kamiónový odber od jedného výrobcu je ZDARMA.

2. Slovenská pošta (max 15 kg)

Platba pred faktúrou 100 Sk
Dobierka 150 Sk
Uvedené ceny sú bez DPH.

3. UPS - Prepravné za zásielky služba Expres

1 - 9,9 kg 280,-
10 - 19,9 kg 300,-
nad 20 kg (hmotnosť zásielky v kg x 10) +100,- Sk
Uvedené ceny sú bez DPH.

Pri doplnkovej službe Dobierka sa k prepravnému účtuje poplatok vo výške 1% z dobierkovej sumy, minimálne však 50,- Sk Maximálna dobierková suma môže byť 100.000,- Sk.

Upozornenie
Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.

Zákazník je povinný pri prevzatí výrobku (osobnom aj neosobnom) skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o nekompletnosti balenia. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia okamžite, dodatočné reklamácie nebudú akceptované.

Reklamačný poriadok

1. ÚVOD

Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti zákazníkov v oblasti reklamácií tovaru, vychádzajúc
pritom z Občianskeho zákonníka,Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

2. ZÁRUČNÁ DOBA

Firma Bc. Marian Ďurčo - DUMA (Stavebniny DUMA) zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (podľa §619 Obč. zák.) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci počas záručnej doby. Záručná doba je 24 mesiacov(podľa §620 Obč. zák.) a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim (podľa §621 Obč. zák.). Výrobcom môže byť záručná doba predĺžená.

3. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Zákazník právo odstúpenia od zmluvy uplatní e-mailom. Zákazník vráti tovar na vlastné náklady nepoškodený v pôvodnom obale, do 7 dní ako uplatnil právo odstúpenia od zmluvy. Tovar nesmie javit známky používania a musí byť kompletný aj s príslušenstvom. Predávajúci sa zaväzuje vráti zákazníkovi uhradenú sumu za tovar do 15 dní od odstúpenia od zmluvy na jeho účet.

4. UPLATNENIE REKLAMÁCIE

a) Kupujúci si uplatňuje právo na opravu v jednom z autorizovaných servisov, ktorých adresy a telefónne kontakty nájde na záručnom liste (podľa §625 Obč. zák.), alebo mu budú poskytnuté predávajúcim, taktiež si može uplatniť právo na opravu u predávajuceho, ktorý zabezpečí opravu v autorizovanom servise. Ostatné práva zo zodpovednosti za vady, t.j. právo na výmenu veci, právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy si kupujúci uplatňuje u predávajúceho. Reklamovaný výrobok musí kupujúci dopraviť do záručného servisu alebo do predajne na vlastné náklady.
b) Oprava reklamovaného výrobku v záručnej dobe bude vykonaná bezplatne a bez zbytočného odkladu (podľa §622 Obč. zák.). Vybavenie záručnej reklamácie nesmie trvať viac ako 30 dní.
c) Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe (podľa §626 Obč. zák.).

5. VŠEOBECNÉ REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Pri predkladaní tovaru na záručnú opravu do autorizovaného servisu musia byť splnené nasledovné podmienky zo strany reklamujúceho:
a. je predložený originálny záručný list,
b. je predložený doklad o zaplatení,
c. tovar spĺňa všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste (fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, neporušené plomby atď.)

6. POVINNOSTI SERVISU VOČI REKLAMUJÚCEMU

a) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci (reklamujúci) právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie.
b) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy) (podľa §623 Obč. zák.)
c) Ak sa na výrobku opätovne vyskytla tá istá vada po oprave, alebo väčší počet vád súčastne má zákazník počas záručnej doby tiež právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (podľa §623 Obč. zák.). Opätovný výskyt vád po oprave znamená stav, keď sa rovnaká vada vyskytne po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách. Za väčší počet vád sa považujú súčastne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.
d) Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru (podľa §627 Obč. zák.).
e) Ak servisné stredisko reklamovaný tovar v záručnej dobe neopraví do 30 dní, výrobok sa považuje za neopraviteľný a platí ustanovenie 8. c) (podľa §19 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa).

Ako nakupovať


1. Oboznámte sa s ponukou nášho Internetového obchodu. Ponúkané tovary sú zoradené do jednotlivých kategórií. Môžete použiť jednoduchú navigáciu, alebo si tovar vyhľadať podľa zvolených kritérií (názov tovaru, objednávkové číslo alebo cena).

2. Ak nájdete produkt, o ktorý máte záujem, vložte si ho do nákupného košíka. Jeho obsah sa zobrazí v ľavej časti stránky.

3. Ak chcete pokračovať v nákupe, postup opakujte.

4. V prípade, že ste už ukončili výber, otvorte objednávku. Tu ešte môžete meniť zvolené množstvá, prípadne rušiť objednaný tovar.

5. Prihláste sa do systému užívateľ, alebo ak u nás nakupujete po prvýkrát, vyplňte svoje zákaznícke údaje a odošlite objednávku. Odoslaná objednávka bude zaregistrovaná a Vy obdržíte potvrdenie objednávky a spresnené dodacie a platobné podmienky na Vami zadaný e-mail. Od tohto momentu platia všetky práva a povinnosti vyplývajúce z reklamačného poriadku, občianskeho a obchodného zákonníka.

6. Vaša objednávka bude vybavená v závislosti od zvoleného tovaru a výberu platobnej metódy a zvoleného spôsobu dopravy.

7. Pokiaľ ste nenašli v našom obchode to, čo ste hľadali, napíšte nám prosím krátku správu. Pokiaľ to bude možné, vami požadovaný tovar zaradíme do ponuky, resp. vám vyhotovíme individuálnu ponuku.

8. Tovar si môžete objednať aj telefonicky, faxom alebo osobne v našej predajni.


Prajeme Vám pohodlné a príjemné nakupovanie.

Ochrana osobných údajov


Rešpektujeme vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme vám že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.
Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky, účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

Kategórie

Kontaktujte nás už dnes

Tel: 045/55 19 043